معنی و ترجمه کلمه exchange devaluation به فارسی exchange devaluation یعنی چه

exchange devaluation


تنزل رسمى قيمت ارز
بازرگانى : تضعيف رسمى ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها