معنی و ترجمه کلمه exchange of property for property به فارسی exchange of property for property یعنی چه

exchange of property for property


قانون ـ فقه : مبادله مال به مال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها