معنی و ترجمه کلمه exchange parity به فارسی exchange parity یعنی چه

exchange parity


بازرگانى : نرخ برابرى ارز،برابرى ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها