معنی و ترجمه کلمه exchange rate parity به فارسی exchange rate parity یعنی چه

exchange rate parity


بازرگانى : نرخ برابرى ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها