معنی و ترجمه کلمه exchange rate به فارسی exchange rate یعنی چه

exchange rate


نرخ مبادله ارز،نرخ ارز،مظنه ء ارز
قانون ـ فقه : نرخ تبديل ارز،نرخ تسعير ارز
بازرگانى : نرخ ارز،نرخ مبادله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها