معنی و ترجمه کلمه excision of clause به فارسی excision of clause یعنی چه

excision of clause


بريدن ،دراوردن يک حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها