معنی و ترجمه کلمه excision of clause به فارسی excision of clause یعنی چه

excision of clause


بريدن ،دراوردن يک حمله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها