معنی و ترجمه کلمه excitable به فارسی excitable یعنی چه

excitable


قابل تحريک ،قابل تهييج ،برانگيختنى
روانشناسى : تحريک پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها