معنی و ترجمه کلمه excitment به فارسی excitment یعنی چه

excitment


هيجان ،برانگيختگى ،خشمگينى ،انگيزش ،تهييج ،اشوب ،فتنه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها