معنی و ترجمه کلمه excitment به فارسی excitment یعنی چه

excitment


هيجان ،برانگيختگى ،خشمگينى ،انگيزش ،تهييج ،اشوب ،فتنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها