معنی و ترجمه کلمه exclude به فارسی exclude یعنی چه

exclude


محروم کردن ،راه ندادن به ،بيرون نگاه داشتن از،مانع شدن ،مستثنى کردن
قانون ـ فقه : مستثنى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها