معنی و ترجمه کلمه exclusion به فارسی exclusion یعنی چه

exclusion


اکسکلود،دفع ،استثناء،اخراج ،محروم سازى ،ممانعت ،محروميت
قانون ـ فقه : محروميت
ورزش : اخراج بازيگر يا مربى و محروم شدن از دو بازى اينده


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها