معنی و ترجمه کلمه exclusive economic zone به فارسی exclusive economic zone یعنی چه

exclusive economic zone


قانون ـ فقه : منطقه اقتصادى انحصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها