معنی و ترجمه کلمه exclusive nor gate به فارسی exclusive nor gate یعنی چه

exclusive nor gate


دريچه نقيض ياى انحصارى
کامپيوتر : دريچه نقيض ياى انحصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها