معنی و ترجمه کلمه exclusive or element به فارسی exclusive or element یعنی چه

exclusive or element


عنصر ياى انحصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها