معنی و ترجمه کلمه exclusive به فارسی exclusive یعنی چه

exclusive


انحصارى ،تنها،منحصر بفرد،گران ،دربست ،انتصارى
قانون ـ فقه : انحصارى
علوم نظامى : منحصر به فرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها