معنی و ترجمه کلمه excogitative به فارسی excogitative یعنی چه

excogitative


انديشه اى ،فکرى ،اختراعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها