معنی و ترجمه کلمه excreta به فارسی excreta یعنی چه

excreta


فضولات ،مدفوعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها