معنی و ترجمه کلمه excretive به فارسی excretive یعنی چه

excretive


دفع کننده ،ترشحى ،تراوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها