معنی و ترجمه کلمه exculpate به فارسی exculpate یعنی چه

exculpate


تبرئه کردن ،مبراکردن ،روسفيدکردن ،معذورداشتن
قانون ـ فقه : تبرئه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها