معنی و ترجمه کلمه exculpation به فارسی exculpation یعنی چه

exculpation


تبرئه ،برائت
قانون ـ فقه : تبرئه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها