معنی و ترجمه کلمه excusably به فارسی excusably یعنی چه

excusably


بطور قابل عفو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها