معنی و ترجمه کلمه execute statement به فارسی execute statement یعنی چه

execute statement


حکم اجرايى
کامپيوتر : دستور اجرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها