معنی و ترجمه کلمه execution به فارسی execution یعنی چه

execution


امضا،عمل کردن ،بدار زدن ،اجرا،انجام ،اعدام ،ضبط،توقيف
کامپيوتر : اجرا
قانون ـ فقه : قتل ،اعدام
روانشناسى : اعدام
بازرگانى : اجرا
علوم نظامى : اعدام اجرا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها