معنی و ترجمه کلمه exemplarily به فارسی exemplarily یعنی چه

exemplarily


بطور نمونه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها