معنی و ترجمه کلمه exemplary به فارسی exemplary یعنی چه

exemplary


شايان تقليد،ستوده ،نمونه وسرمشق

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها