معنی و ترجمه کلمه exemplary به فارسی exemplary یعنی چه

exemplary


شايان تقليد،ستوده ،نمونه وسرمشق


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها