معنی و ترجمه کلمه exempted , adressee به فارسی exempted , adressee یعنی چه

exempted , adressee


گيرنده استثنايى
علوم نظامى : گيرنده معاف از اجراى دستور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها