معنی و ترجمه کلمه exemption به فارسی exemption یعنی چه

exemption


ازادگى ،استثناء،معافى نظام ،از خدمت معاف کردن معاف کردن ،معافيت مالياتى ،معافيت
قانون ـ فقه : معافيت
بازرگانى : بخشودگى ،معافيت گمرکى
علوم نظامى : بخشيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها