معنی و ترجمه کلمه exercise term به فارسی exercise term یعنی چه

exercise term


عنوان مانور
علوم نظامى : اسم تمرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها