معنی و ترجمه کلمه exhausted به فارسی exhausted یعنی چه

exhausted


خسته ،تمام شده ،مصرف شده ،تحليل رفته
زيست شناسى : لوله خروجى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها