معنی و ترجمه کلمه exhilarative به فارسی exhilarative یعنی چه

exhilarative


فرح بخش ،نشاط اور،دلگشا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها