معنی و ترجمه کلمه exogen به فارسی exogen یعنی چه

exogen


گياه برون رو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها