معنی و ترجمه کلمه exorbitance به فارسی exorbitance یعنی چه

exorbitance


اسراف ،زياده روى ، )=exorbitancy(زيادى ،افراط،بيش از حد،گزافى
بازرگانى : افراط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها