معنی و ترجمه کلمه exothermic reaction به فارسی exothermic reaction یعنی چه

exothermic reaction


شيمى : واکنش گرماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها