معنی و ترجمه کلمه expand به فارسی expand یعنی چه

expand


بسط يافتن ،منبسط شدن ،منبسط کردن ،توسعه دادن ،بسط دادن ،پهن کردن ،به تفصيل شرح دادن
علوم مهندسى : توسعه دادن
قانون ـ فقه : توسعه دادن و افزايش دادن حجم يا مقدار چيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها