معنی و ترجمه کلمه expanded memory به فارسی expanded memory یعنی چه

expanded memory


کامپيوتر : حافظه گسترشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها