معنی و ترجمه کلمه expanded type به فارسی expanded type یعنی چه

expanded type


کامپيوتر : نوع گسترده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها