معنی و ترجمه کلمه expanded به فارسی expanded یعنی چه

expanded


بسط يافته ،مبسوط،منبسط شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها