معنی و ترجمه کلمه expansion به فارسی expansion یعنی چه

expansion


وسعت ،واتنش ،افزايش ،گسترش ،توسعه ،بسط،انبساط
علوم مهندسى : گسترش توسعه
کامپيوتر : انبساط
عمران : انبساط
معمارى : گسترش
شيمى : گسترش
روانشناسى : بسط
نجوم : انبساط
بازرگانى : شکوفائى
ورزش : بسط
علوم هوايى : انبساط
علوم نظامى : گسترش دادن کشيدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها