معنی و ترجمه کلمه expansionary monetary policy به فارسی expansionary monetary policy یعنی چه

expansionary monetary policy


بازرگانى : سياست پولى انبساطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها