معنی و ترجمه کلمه expansive mood به فارسی expansive mood یعنی چه

expansive mood


روانشناسى : نمايشگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها