معنی و ترجمه کلمه expansive به فارسی expansive یعنی چه

expansive


متمايل به توسعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها