معنی و ترجمه کلمه exparte به فارسی exparte یعنی چه

exparte


يکجانبه
قانون ـ فقه : قرارى که دادگاه به درخواست يکى از اصحاب دعوى و بدون توجه به تمايل ديگرى صادر مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها