معنی و ترجمه کلمه expatiate به فارسی expatiate یعنی چه

expatiate


اطناب کردن ،به تفصيل شرح دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها