معنی و ترجمه کلمه expect به فارسی expect یعنی چه

expect


پيش بينى کردن ،چشم داشتن ،انتظار داشتن ،منتظر بودن ،حامله بودن
علوم نظامى : انتظار داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها