معنی و ترجمه کلمه expectancy table به فارسی expectancy table یعنی چه

expectancy table


روانشناسى : جدول انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها