معنی و ترجمه کلمه expectant heir به فارسی expectant heir یعنی چه

expectant heir


وارث اميدوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها