معنی و ترجمه کلمه expectation value به فارسی expectation value یعنی چه

expectation value


مقدار مورد توقع
شيمى : مقدار متوقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها