معنی و ترجمه کلمه expectational inflation به فارسی expectational inflation یعنی چه

expectational inflation


تورم قابل پيش بينى
بازرگانى : تورم پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها