معنی و ترجمه کلمه expected price به فارسی expected price یعنی چه

expected price


قيمت مورد انتظار
بازرگانى : قيمت پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها