معنی و ترجمه کلمه expediency به فارسی expediency یعنی چه

expediency


)expedience(شتاب ،عجله ،کارمهم ،اقدام مهم ،اقتضاء
روانشناسى : مصلحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها