معنی و ترجمه کلمه expediently به فارسی expediently یعنی چه

expediently


از روى مصلحت يا اقتضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها